72/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví co se považuje za anabolika a jiné prostředky s anabolickým účinkem ve smyslu trestního zákona

Částka: 024 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 2. dubna 1997 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 26. února 1997 Nabývá účinnosti: 2. dubna 1997
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 40/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2010
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
72

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. února 1997,

kterým se stanoví, co se považuje za anabolika a jiné prostředky s anabolickým účinkem
ve smyslu trestního zákona      Vláda stanoví podle § 218b zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 290/1993 Sb.:


§ 1

      Za anabolika a jiné prostředky s anabolickým účinkem ve smyslu § 218a trestního zákona se považují látky, které jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.


§ 2

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr zdravotnictví:

PhDr. Stráský v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 72/1997 Sb.

Anabolika a jiné prostředky s anabolickým účinkem ve smyslu § 218a trestního zákona
Příloha PDF (24 kB)


MENU