57/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek

Částka: 019 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. března 1997 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 13. března 1997 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1997
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 589/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
57

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 13. března 1997,

kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění
a výše úhrad jednotlivých léčivých látek      Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen "zákon"):


§ 1

      Léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek náležejících do anatomicko terapeuticko chemických (dále jen "ATC") skupin uvedených v příloze č. 2 zákona jsou uvedeny v příloze, která je součástí této vyhlášky.


§ 2

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997.


. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
Příloha - Léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek

ODDíL A

Zavřít
MENU