45/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Částka: 014 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. března 1997 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 28. února 1997 Nabývá účinnosti: 1. června 1997
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 134/1998 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1998
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
45

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 28. února 1997,

kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami


      Ministerstvo zdravotnictví stanoví po dohodovacím řízení se zástupci Ministerstva financí, Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, ostatních zdravotních pojišťoven, smluvních zdravotnických zařízení, profesních organizací zřízených zákonem a odborných vědeckých společností podle § 13 odst. 3 zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 59/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.:


§ 1

      Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami je uveden v příloze, která je součástí této vyhlášky.


§ 2

      Zrušuje se vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášek č. 263/1993 Sb., č. 90/1994 Sb., č. 151/1994 Sb., č. 112/1995 Sb. a č. 205/1996 Sb.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Příloha - Kapitola 1 Vysvětlení základních pojmů použitých v seznamu výkonů
Zavřít
MENU