26/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Chorvatsko

Částka: 007 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 27. února 1997 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 5. března 1996 Nabývá účinnosti: 19. listopadu 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 14/2005 Sb.m.s. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
26

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. března 1996 byla v Záhřebu podepsána Obchodní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Chorvatsko.

      Dohoda vstoupila v platnost v souladu se zněním svého článku 12 dnem 19. listopadu 1996.

      České znění Dohody se vyhlašuje současně.


OBCHODNÍ DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Republiky Chorvatsko


      Vláda České republiky a vláda Republiky Chorvatsko (dále nazývané "smluvní strany") vedeny cílem rozvíjet obchodní a hospodářské vztahy mezi oběma státy v souladu s mezinárodní praxí a normami, přizpůsobujíce se světovým hospodářským procesům a jsouce přesvědčeny, že tato Dohoda vytvoří rámec, který posílí rozvoj obchodních vztahů, se dohodly takto:
. . .

Zavřít
MENU