88/1997/2 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu c. 227/1997 Sb., ve vyhlášce č. 117/1997 Sb., ve vyhlášce č. 236/1997 Sb. a ve vyhlášce č. 259/1997 Sb.

Částka: 088 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 21. října 1997 Autor předpisu: Redakce Sbírky zákonů
Přijato: Nabývá účinnosti: 21. října 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb


      1. v zákonu č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)

      v § 15 odst. 1 písm. c) má začátek textu správně znít: "odvoláním,",

      § 30 má správně znít:


"§ 30

      Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona č. 209/1997 Sb., se doplňuje takto:

      V § 11 odst. 2 písm. k) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:
. . .

Zavřít
MENU