30/1997/1 Sb.Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 61/1997 Sb.

Částka: 030 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 29. dubna 1997 Autor předpisu: Redakce Sbírky zákonů
Přijato: Nabývá účinnosti: 29. dubna 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyby

v zákonu č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)


      V § 7 odst. 3 má třetí věta správně znít: "Zjistí-li finanční úřad při váhové měrné zkoušce odchylku přesahující 1% nebo nedojde-li k pravidelnému ověření měřidla podle zvláštního zákona,6) vyřadí měřidlo z provozu.".


Redakce
MENU