327/1996 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací ( služební platový řád ), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 096 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. prosince 1996 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. prosince 1996 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1997
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 330/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
327

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. prosince 1996,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených
sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany
a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů      Vláda nařizuje podle § 23 písm. b) a g) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb.:


Čl. I

      Nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění nařízení vlády č. 143/1995 Sb. a nařízení vlády č. 72/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU