316/1996 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 095 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1996 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. prosince 1996 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU