278/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 083 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. listopadu 1996 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 24. října 1996 Nabývá účinnosti: 14. listopadu 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
278

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti


ze dne 24. října 1996,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb.,
o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů      Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 374 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 263/1992 Sb. a zákona č. 238/1995 Sb., a podle § 71 písm. b) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání:

Čl. I

      Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb., vyhlášky č. 194/1993 Sb. a vyhlášky č. 246/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU