277/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 476/1991 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 083 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. listopadu 1996 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 24. října 1996 Nabývá účinnosti: 14. listopadu 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 182/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
277

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti


ze dne 24. října 1996,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 476/1991 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů      Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 71 písm. a) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, (dále jen "zákon"):

Čl. I

      Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění vyhlášky č. 37/1992 Sb. a vyhlášky č. 583/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 2 odst. 1 písm. a) se vypouštějí slova "a komerční právníci".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU