272/1996 Sb.Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv

Částka: 080 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. listopadu 1996 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. října 1996 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
272

ZÁKON


ze dne 11. října 1996,

kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev
a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

§ 1

      (1) Zřizují se tyto ústřední orgány státní správy:

a)
Ministerstvo pro místní rozvoj,

b)
Ministerstvo dopravy a spojů,

c)
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,

d)
Úřad pro státní informační systém.

      (2) Zrušují se tyto ústřední orgány státní správy:

a)
Ministerstvo hospodářství,

b)
Ministerstvo pro hospodářskou soutěž,

c)
Ministerstvo dopravy,

d)
Česká komise pro vědecké hodnosti.

      (3) Zrušuje se Úřad pro legislativu a veřejnou správu České republiky.

      (4) Působnost ústředních orgánů státní správy, které jsou uvedeny v odstavci 1, stanoví zvláštní zákony.

      (5) Dosavadní působnost vyplývající ze zákonů a dalších právních předpisů přechází

a)
z Ministerstva hospodářství

1.
ve věcech telekomunikací a pošt na Ministerstvo dopravy a spojů,

2.
ve věcech profesní přípravy učňů na povolání na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

3.
ve věcech malých a středních podniků, s výjimkou regionální podpory podnikání, ve věcech živností, podpory exportu, tvorby jednotné surovinové politiky, využívání nerostného bohatství, rozvoje techniky a technologií, technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví na Ministerstvo průmyslu a obchodu,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 2/1969 SB., O ZŘÍZENÍ MINISTERSTEV A JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 2  
§ 3  
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 97/1993 SB., O PŮSOBNOSTI SPRÁVY STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV
§ 4  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST ZÁKONA
§ 5  
Zavřít
MENU