243/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah

Částka: 072 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 10. září 1996 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 15. srpna 1996 Nabývá účinnosti: 10. září 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
243

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy


ze dne 15. srpna 1996,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb.,
kterou se vydává stavební a technický řád drah        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 a 4 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, k provedení § 5 odst. 3 a § 20 odst. 3:


Čl. I

        Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, se mění a doplňuje takto:


      1. § 1 odst. 2 písm. b) zní:

"b)   bezpečnostním pásem nástupiště část plochy nástupiště u nástupní hrany, oddělená od ostatní plochy nástupiště kontrastně barevným a hmatově (slepeckou holí a nášlapem) vnímatelným varovným pruhem.".

      2. § 11 odst. 12 zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU