242/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah

Částka: 072 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 10. září 1996 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 15. srpna 1996 Nabývá účinnosti: 10. září 1996 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
242

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy


ze dne 15. srpna 1996,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah


        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, k provedení § 22 odst. 2, § 35 odst. 2 a § 43 odst. 4:


Čl. I

        Vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, se mění a doplňuje takto:


      1. § 8 odst. 2 zní:


        "(2) Na tratích se zábrzdnou vzdáleností 1000 m může být traťová rychlost až 160 km.h-1 za podmínky, že návěst "Výstraha" nebo návěsti, které předvěstí sníženou rychlost, budou předvěstěny na vedoucím drážním vozidle prostřednictvím vlakového zabezpečovače již od předchozího návěstidla a vlakový zabezpečovač bude zajišťovat registraci příjmu návěstí nařizujících snižování rychlosti.".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU