212/1996 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Částka: 062 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. srpna 1996 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. července 1996 Nabývá účinnosti: 2. srpna 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
212

ZÁKON


ze dne 25. července 1996,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

      Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, se mění a doplňuje takto:

      V příloze č. 3 "Seznam volebních obvodů pro volby do Senátu s uvedením jejich sídla" se volební obvody č. 8, 10, 19, 20, 22, 29, 43, 44, 61, 71, 72 a 81 mění a doplňují takto:

      1. Ve volebním obvodu č. 8 Sídlo: Rokycany se slovo "Olšina" nahrazuje slovem "Olešná".

      2. Ve volebním obvodu č. 10 Sídlo: Český Krumlov se za slovo "Planá" vkládají slova "Boršov nad Vltavou".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU