143/1996 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 042 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. května 1996 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. dubna 1996 Nabývá účinnosti: 30. května 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
143

ZÁKON


ze dne 26. dubna 1996,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční,
ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

      Zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb. a zákona č. 243/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 1 se slova "silničními motorovými vozidly a jejich přípojnými vozidly" nahrazují slovy "silničními vozidly1) (dále jen "vozidla")".

Poznámka č. 1) zní:

__________________________
"1)
§ 1 odst. 1 zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.".

      2. V § 2 odst. 1 se poznámka č. 1) označuje jako poznámka č. 1a) a poznámka č. 1a) jako poznámka č. 1b).
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU