118/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech

Částka: 037 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 30. dubna 1996 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 28. dubna 1995 Nabývá účinnosti: 1. června 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 39/2019 Sb.m.s. Pozbývá platnosti: 1. prosince 2019
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


118

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. srpna 1985 byla ve Štrasburku přijata Evropská úmluva o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech.

      Jménem České republiky byla úmluva podepsána ve Štrasburku dne 28. dubna 1995.

      Úmluva na základě svého článku 13 odst. 1 vstoupila v platnost dnem 1. listopadu 1985 a pro Českou republiku podle odstavce 2 téhož článku dnem 1. června 1995.

      Do textu úmluvy lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
Zavřít
MENU