72/1996 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění nařízení vlády č. 143/1995 Sb.

Částka: 022 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. března 1996 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 20. března 1996 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 330/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
RS o opravě chyb z čá. 41/1996 Sb.
72

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. března 1996,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb,
orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany
a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád),
ve znění nařízení vlády č. 143/1995 Sb.      Vláda nařizuje podle § 23 písm. b), c), d) a f) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb.:


Čl. I

      Nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění nařízení vlády č. 143/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 2 odst. 3 větě první se slova "do jednoho z deseti platových stupňů" nahrazují slovy "do platového stupně".

      2. V § 6 odst. 2 se slovo "desátého" nahrazuje slovem "nejvyššího".

      3. V § 7 odst. 1 se slova "40% platového tarifu desátého" nahrazují slovy "50% platového tarifu nejvyššího".

      4. V § 7 odst. 2 se slovo "desáté" nahrazuje slovem "deváté" a slovo "desátého" slovem "nejvyššího".

      5. V § 10 odst. 3 větě první se slova "v § 1 odst. 2 písm. a), b), c) a g)" nahrazují slovy "v § 1 odst. 2 písm. a), b), c), f) a g)" a ve větě druhé se za slova "ministr obrany" doplňuje čárka a vkládají slova "ministr financí".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU