61/1996/2 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce č. 190/1996 Sb.

Částka: 061 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 1. srpna 1996 Autor předpisu: Redakce Sbírky zákonů
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. srpna 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 26/2007 Sb. Pozbývá platnosti: 1. března 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb

ve vyhlášce Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem,
ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb.,
o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.


      V bodu 1 přílohy u kódu 13 v charakteristice má písmeno b) správně znít:
"b) nádvoří podle § 1 odst. 2 písm. a) této vyhlášky;",

      v tabulce bodu 9.2 přílohy má řádek poř. číslo 1.05 správně znít:      v tabulce bodu 9.3 přílohy mají řádky poř. čísla 2.21 až 2.27 správně znít:

. . .

Zavřít
MENU