46/1996/2 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb v zákonech č. 142/1996 Sb. a č. 148/1996 Sb.

Částka: 046 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 12. června 1996 Autor předpisu: Redakce Sbírky zákonů
Přijato: Nabývá účinnosti: 12. června 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb

1.
v zákonu č. 142/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

      V čl. I bodu 118 má být poslední odstavec § 220 správně označen "(6)";

2.
v zákonu č. 148/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek

      V nadpisu zákona má místo "ze dne 25. dubna 1995" správně být "ze dne 25. dubna 1996".


Redakce

Zavřít
MENU