19/1996/2 Sb.Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 289/1995 Sb.

Částka: 019 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 20. března 1996 Autor předpisu: Redakce Sbírky zákonů
Přijato: Nabývá účinnosti: 20. března 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyby

v zákonu č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

      V § 53 odst. 1 má písmeno o) správně znít:
"o) nebo do vzdálenosti 50 m od okraje lesa rozdělává nebo udržuje otevřené ohně nebo odhazuje hořící nebo doutnající předměty,".

Redakce

Zavřít
MENU