90/1996/3 Sb.Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky o úvěrové angažovanosti bank

Částka: 090 Druh předpisu: Oznámení
Rozeslána dne: 12. prosince 1996 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 14. listopadu 1996 Nabývá účinnosti: 26. listopadu 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 309/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 31. prosince 2003
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.Česká národní banka

vydala podle § 15 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, opatření č. 7 ze dne 14 listopadu 1996, kterým se mění opatření České národní banky č. 4 ze dne 5. října 1995 o úvěrové angažovanosti bank, ve znění opatření č. 5 ze dne 3. července 1996.

      Opatření nabylo účinnosti dnem 26. listopadu 1996.

      Opatření České národní banky č. 7/1996 je uveřejněno v částce 16/1996 Věstníku České národní banky, vydané dne 26. listopadu 1996. Lze do něj nahlédnout v ústředí a pobočkách České národní banky.

Zavřít
MENU