308/1995 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci

Částka: 083 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. prosince 1995 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 13. prosince 1995 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
308

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. prosince 1995,

kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového
zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci      Vláda nařizuje podle § 14 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku:


Čl. I

      Nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, se mění takto:

      1. § 2 odst. 1 zní:

      "(1) Výše minimálních mzdových tarifů při stanovené týdenní pracovní době 42 1/2 hodiny činí pro 1. tarifní stupeň 13,60 Kč za hodinu nebo 2500 Kč za měsíc, pro 2. tarifní stupeň 16,80 Kč za hodinu nebo 3100 Kč za měsíc a pro 3. tarifní stupeň 23,30 Kč za hodinu nebo 4300 Kč za měsíc.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU