296/1995 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 18.října 1995 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., a § 3 odst. 4 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 117/1994 Sb.

Částka: 079 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 21. prosince 1995 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 18. října 1995 Nabývá účinnosti: 21. prosince 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
296

NÁLEZ

Ústavního soudu České republiky

Jménem České republiky


      Ústavní soud České republiky rozhodl dne 18. října 1995 v plénu o návrhu skupiny 44 poslanců Parlamentu České republiky na zrušení § 17 odst. 2 a 3, § 18 odst. 2, 3, 4 a 5 a slov " a Nejvyššímu kontrolnímu úřadu" v § 18 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., a § 3 odst. 4 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 117/1994 Sb.,

takto:

1.
Dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů České republiky se zrušují ustanovení § 18 odst. 2, 3, 4 a 5 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. K témuž dni se zrušují v § 18 odst. 1 téhož zákona slova: "a Nejvyššímu kontrolnímu úřadu".

2.
Dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů České republiky se zrušují ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 117/1994 Sb.

3.
Ustanovení § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., se zrušují dnem 1. 1. 1997.

Odůvodnění

I.

      Dne 1. listopadu 1994 se obrátila skupina 44 poslanců Parlamentu České republiky na Ústavní soud s návrhem na zrušení některých ustanovení výše uvedených zákonů. Své námitky proti uvedeným zákonům navrhovatelé zdůvodnili poukazem na to, že ustanoveními § 17 odst. 2, jež zakazují stranám provozovat jakoukoli podnikatelskou činnost, a předpisy o působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu kontrolovat hospodaření stran a hnutí [§ 18 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. (úplné znění č. 118/1994 Sb.)], jakož i § 3 odst. 4 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., byla porušena Ústava České republiky (dále jen "Ústava") v čl.5, čl. 9 odst. 2 a v čl. 97 odst. 1 a Listina základních práv a svobod (dále jen "Listina") v ustanoveních obsažených v čl. 4, čl. 17 odst. 1, 2, 4 a v čl. 20 a 22.
. . .

Zavřít
MENU