293/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 076 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. prosince 1995 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 27. listopadu 1995 Nabývá účinnosti: 15. prosince 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 6/2002 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2002
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
293

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 27. listopadu 1995,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb.,
o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění pozdějších předpisů      Ministerstvo spravedlnosti podle § 33 odst. 5 zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, stanoví:


Čl. I

      Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění vyhlášky č. 71/1993 Sb., vyhlášky č. 178/1993 Sb., vyhlášky č. 1/1994 Sb. a vyhlášky č. 235/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 4b písm. a) se za slova "okresních soudů" vkládají tato slova: "v Jeseníku,".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU