289/1995 Sb.Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon)

Částka: 076 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. prosince 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. listopadu 1995 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1996 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU