262/1995 Sb.Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Částka: 068 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. listopadu 1995 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 16. srpna 1995 Nabývá účinnosti: 15. listopadu 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
262

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. srpna 1995

o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek
za národní kulturní památky      Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


ČÁST PRVNÍ
PROHLÁŠENÍ NĚKTERÝCH KULTURNÍCH
PAMÁTEK ZA NÁRODNÍ
KULTURNÍ PAMÁTKY

§ 1

      Za národní kulturní památky se prohlašují:

1.
Praha

areál zámku - klášter cisterciáků - Praha 5-Zbraslav
bývalé jezuitské gymnázium - Praha 1-Malá Strana
hradiště Šárka - Praha 6-Divoká Šárka
Klementinum - Praha 1-Staré Město
kostel sv. Mikuláše - Praha 1-Malá Strana
Müllerova vila od Adolfa Loose - Praha 6-Střešovice
pomník sv. Václava - Praha 1-Nové Město
Staronová synagoga - Praha 1-Josefov
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PROHLÁŠENÍ NĚKTERÝCH KULTURNÍCHPAMÁTEK ZA NÁRODNÍKULTURNÍ PAMÁTKY
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - ZRUŠENÍ PROHLÁŠENÍ NĚKTERÝCHKULTURNÍCH PAMÁTEK ZA NÁRODNÍKULTURNÍ PAMÁTKY
§ 2  
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNA NAŘÍZENÍ VLÁDYČESKÉ REPUBLIKY Č. 55/1989 SB.,O PROHLÁŠENÍ NĚKTERÝCH KULTURNÍCHPAMÁTEK ZA NÁRODNÍ KULTURNÍPAMÁTKY
§ 3  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 4  
Příloha - Kulturní památky
Zavřít
MENU