256/1995 Sb.Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky

Částka: 067 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. listopadu 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. září 1995 Nabývá účinnosti: 13. listopadu 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
256

ZÁKON

ze dne 27. září 1995,

kterým se mění zákon České národní rady č. 279/1992 Sb.,
o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením
nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy
České republiky      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, se mění takto:

      V § 11 se slova "pozbývá účinnosti dnem 31. prosince 1996" nahrazují slovy "pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2000".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU