254/1995 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992, vyhlášeného dne 15. prosince 1992 v částce 116/1992 Sb.

Částka: 067 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. listopadu 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. září 1995 Nabývá účinnosti: 13. listopadu 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
254

ZÁKON

ze dne 27. září 1995,

kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb.,
kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech
a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky,
ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992,
vyhlášeného dne 15. prosince 1992 v částce 116/1992 Sb.      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992, vyhlášeného dne 15. prosince 1992 v částce 116/1992 Sb., se mění takto:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU