246/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb. a vyhlášky č. 194/1993 Sb.

Částka: 064 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. října 1995 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 11. října 1995 Nabývá účinnosti: 26. října 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
246

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 11. října 1995,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb.,
o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb. a vyhlášky č. 194/1993 Sb.        Ministerstvo spravedlnosti podle § 374 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle § 391 a 391a odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) , ve znění pozdějších předpisů, a podle § 20 zákona č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, stanoví:Čl. I

        Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb. a vyhlášky č. 194/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU