220/1995 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony

Částka: 060 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. září 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. září 1995 Nabývá účinnosti: 1. října 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
220

ZÁKON

ze dne 26. září 1995,

kterým se mění zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se mění takto:

      Čl. VI odst. 6 zní:

      "(6) Úprava náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (§ 195) a náhrady nákladů na výživu pozůstalých (§ 199), je-li to pro zaměstnance či pozůstalé příznivější, se provede i u zaměstnanců a pozůstalých, kterým náhrada příslušela před 1. červnem 1994; to platí i pro náhrady, o nichž bylo před 1. červnem 1994 pravomocně rozhodnuto nebo jejichž výše byla dohodnuta.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU