215/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků

Částka: 058 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 3. října 1995 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 7. září 1995 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 380/2001 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2002
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
215

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 7. září 1995,

kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami
zemědělských pozemků      Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 17 zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb.:


§ 1

      Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin (dále jen "zemědělské pozemky"), odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek zemědělských pozemků, jejichž ceny stanoví zvláštní předpis,1) je uveden v příloze.


§ 2

      Zrušuje se vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 613/1992 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek, ve znění vyhlášky č. 332/1993 Sb. a vyhlášky č. 272/1994 Sb.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Příloha - Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků okresy: A - M
Zavřít
MENU