153/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb. a zákona č. 82/1995 Sb.

Částka: 040 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. srpna 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. června 1995 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
153

ZÁKON

ze dne 28. června 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb. a zákona č. 82/1995 Sb.      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb. a zákona č. 82/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 1 odst. 3 se slova "pracovníky obecní policie" nahrazují slovy "zaměstnance obce zařazené do obecní policie".

      2. V § 2 odst. 3 se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "a za přestupky spáchané stáním vozidla na chodníku, kde to není dovoleno.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU