143/1995 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád)

Částka: 038 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. července 1995 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. června 1995 Nabývá účinnosti: 1. srpna 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 330/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
143

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. června 1995,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy,
příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací
(služební platový řád)      Vláda nařizuje podle § 23 písm. b) až f) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. (dále jen "zákon"):


Čl. I

      Nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), se mění a doplňuje takto:

      1. V § 1 odst. 1 písm. d) se slova "Sboru požární ochrany" nahrazují slovy "Hasičského záchranného sboru České republiky".

      2. § 1 odst. 2 písm. c) zní:

"c)
příslušník a občanský zaměstnanec Vězeňské služby a občanský zaměstnanec Ministerstva spravedlnosti, který soustavně vykonává dohled nad výkonem vazby a trestu odnětí svobody,".

      3. V § 1 odst. 2 písm. d) se vypouštějí slova "České republiky".

      4. V § 1 odst. 2 písm. e) se slova "příslušník Sboru požární ochrany" nahrazují slovy "příslušník a občanský zaměstnanec Hasičského záchranného sboru České republiky,".

      5. V § 1 odst. 2 písm. g) se na začátku vkládají tato slova: "občanský zaměstnanec Úřadu pro zahraniční styky a informace a".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU