124/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů

Částka: 032 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 14. července 1995 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 11. dubna 1994 Nabývá účinnosti: 3. března 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 1/2020 Sb.m.s. Pozbývá platnosti: 20. prosince 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
124

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. dubna 1992 byla v Soulu podepsána Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.

      Výměnou nót Ministerstva zahraničních věcí České republiky ze dne 18. března 1994 a Velvyslanectví Korejské republiky v Praze ze dne 11. dubna 1994 bylo dohodnuto, že Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu ze dne 27. dubna 1992 bude považována za uzavřenou mezi Českou republikou a Korejskou republikou.

      Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 3. března 1995.

      Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 28 odst. 1 dnem 3. března 1995.

      České znění Smlouvy se vyhlašuje současně. Do anglického znění, jež je pro její výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.


SMLOUVA

mezi

Českou a Slovenskou Federativní Republikou

a

Korejskou republikou

o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmu      Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Korejské republiky

      přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
. . .

Zavřít
MENU