118/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře

Částka: 031 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. července 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. května 1995 Nabývá účinnosti: 1. října 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs68/1995/1 Sb.

118

ZÁKON

ze dne 26. května 1995,

kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ústavního zákona č. 143/1968 Sb., ústavního zákona č. 125/1970 Sb., ústavního zákona č. 126/1970 Sb., ústavního zákona č. 101/1990 Sb., zákona č. 86/1950 Sb., zákona č. 88/1950 Sb., zákona č. 19/1958 Sb., zákona č. 140/1961 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 40/1974 Sb., zákona č. 64/1978 Sb., zákona č. 72/1990 Sb., zákona č. 227/1991 Sb., zákona č. 164/1992 Sb. a zákona č. 188/1993 Sb., se doplňuje takto:

      Za § 56 se vkládá nový § 56a, který včetně nadpisu a poznámek č. 5) až 7) zní:

"§ 56a

Náhrada příjmu při službě
v ozbrojených silách      (1) Náhrada příjmu náleží osobám samostatně výdělečně činným při vojenském cvičení a dalších druzích služby v ozbrojených silách, s výjimkou vojenské základní (náhradní) služby.

      (2) Náhrada příjmu činí za každý kalendářní den vojenského cvičení (jiné služby),

a)
nevyživuje-li osoba samostatně výdělečně činná žádnou osobu, 60 %,

b)
vyživuje-li osoba samostatně výdělečně činná jednu osobu, 75 %,

c)
vyživuje-li osoba samostatně výdělečně činná dvě osoby, 90 %,

d)
vyživuje-li osoba samostatně výdělečná činná tři a více osob, 95 %,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Čl. VII  
Čl. VIII  
Čl. IX  
Čl. X  
Čl. XI  
Čl. XII  
Čl. XIII  
Čl. XIV  
Čl. XV  
Čl. XVI  
Čl. XVII  
Čl. XVIII  
Čl. XIX  
Čl. XX  
Čl. XXI  
Čl. XXII  
Čl. XXIII  
Čl. XXIV  
Čl. XXV  
Čl. XXVI  
Čl. XXVII - Přechodná ustanovení
Čl. XXVIII - Účinnost
Zavřít
MENU