106/1995 Sb.Zákon, kterýn se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb.

Částka: 028 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. června 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. května 1995 Nabývá účinnosti: 30. června 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 353/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
106

ZÁKON

ze dne 24. května 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních
s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb.      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 1 včetně nadpisu zní:

"§ 1

Podmínky zpracování tabáku, výroby, skladování
prodeje tabákových výrobků      Tento zákon upravuje některé podmínky zpracování tabáku, výroby, skladování a prodeje tabákových výrobků, včetně ukládání sankcí za porušení stanovených povinností.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU