80/1995 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 11. dubna 1995 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Tehov o místních poplatcích

Částka: 017 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 18. května 1995 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 11. dubna 1995 Nabývá účinnosti: 18. května 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


80

NÁLEZ

Ústavního soudu České republiky Jménem České republiky      Ústavní soud České republiky rozhodl v plénu dne 11. dubna 1995 o návrhu přednosty Okresního úřadu v Benešově na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Tehov o místních poplatcích

takto:

Dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů se zrušuje ustanovení obsažené v čl. 3 obecně závazné vyhlášky obce Tehov o místních poplatcích, přijaté Obecním zastupitelstvem v Tehově dne 5. března 1991, ve znění obecně závazné vyhlášky obce Tehov ze dne 26. ledna 1993, a vyjádřené výrazem "lesopark".


      Ve zbývající části se návrh zamítá.


Předseda Ústavního soudu České republiky:
JUDr. Kessler v. r.
Zavřít
MENU