77/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce

Částka: 017 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. května 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. dubna 1995 Nabývá účinnosti: 18. května 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
77

ZÁKON

ze dne 20. dubna 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky
některým obětem nacistické perzekuce      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce, se mění a doplňuje takto:

      1. Dosavadní text § 3 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

      "(2) Včas uplatněný nárok na poskytnutí jednorázové peněžní částky, pokud o něm nebylo rozhodnuto nebo pokud jednorázová peněžní částka nebyla vyplacena, přechází v případě úmrtí osoby uvedené v odstavci 1 na její dědice.".

      2. V § 5 odst. 2 se slova "do šesti měsíců" nahrazují slovy "do devíti měsíců".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU