76/1995 Sb.Zákon o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995

Částka: 017 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. května 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. dubna 1995 Nabývá účinnosti: 1. července 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 155/1995 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1996
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
76

ZÁKON

ze dne 19. dubna 1995

o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
ZVÝŠENÍ VYPLÁCENÝCH DŮCHODŮ
A DŮCHODŮ PŘIZNÁVANÝCH V ROCE 1995


§ 1

Procentní zvýšení důchodů přiznaných
před 1. červencem 1995

      Důchody starobní, invalidní, částečné invalidní, za výsluhu let, vdovské a sirotčí přiznané před 1. červencem 1995 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 30.červnu 1995 o 5 % výše důchodu, která občanu náleží ke dni, od něhož se důchod zvyšuje; výší důchodu se pro tyto účely rozumí měsíční výše důchodu bez jeho zvýšení o pevnou částku podle zvláštního zákona.1)


§ 2

Procentní zvýšení důchodů přiznávaných od 1. července 1995 do 31. prosince 1995


      Důchody starobní, invalidní, částečné invalidní, za výsluhu let, vdovské a sirotčí přiznávané od 1. července 1995 do 31. prosince 1995 se zvyšují ode dne přiznání o 38,6 % výše důchodu, na kterou vznikl občanu nárok ke dni přiznání důchodu; výší důchodu se pro tyto účely rozumí měsíční výše důchodu po případné úpravě podle § 56 zákona o sociálním zabezpečení.2)


§ 3

Zvýšení vdoveckých důchodů

      (1) Výše vdoveckého důchodu činí podle § 48a zákona o sociálním zabezpečení2) 1100 Kč měsíčně.

      (2) Vdovecké důchody vyplácené ke dni účinnosti tohoto zákona se zvyšují od splátky důchodu splatné po 30. červnu 1995 o 100 Kč měsíčně. Vdovecké důchody, které se vyplácejí ve výši upravené podle § 56 odst. 3 a 6 zákona o sociálním zabezpečení,2) se zvyšují od splátky důchodu splatné po 30. červnu 1995 o 50 Kč měsíčně.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZVÝŠENÍ VYPLÁCENÝCH DŮCHODŮA DŮCHODŮ PŘIZNÁVANÝCH V ROCE 1995
§ 1 - Procentní zvýšení důchodů přiznaných před 1. červencem 1995
§ 2 - Procentní zvýšení důchodů přiznávaných od 1. července 1995 do 31. prosince 1995
§ 3 - Zvýšení vdoveckých důchodů
§ 4 - Společná ustanovení k procentnímu zvýšenídůchodů a ke zvýšení vdoveckých důchodů
§ 5 - Zvýšení důchodů o pevnou částku
§ 6 - Zvýšení nejvyšších výměr úhrnu důchodů (dávek)
§ 7 - Zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojempříjmu
§ 8 - Zvýšení sociálních důchodů
ČÁST DRUHÁ - ZMĚNA ZÁKONA Č. 183/1994 SB.,O ZVÝŠENÍ VYPLÁCENÝCH DŮCHODŮA DŮCHODŮ PŘIZNÁVANÝCH V ROCE 1994A V ROCE 1995
§ 9  
ČÁST TŘETÍ - Účinnost
§ 10  
Zavřít
MENU