41/1995 Sb.Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadů

Částka: 008 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. března 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. února 1995 Nabývá účinnosti: 14. března 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 125/1997 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1998
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
41

ZÁKON

ze dne 9. února 1995,

kterým se mění zákon České národní rady č. 62/1992 Sb.,
o poplatcích za uložení odpadů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadů, se mění takto:


      Příloha k zákonu České národní rady č. 62/1992 Sb. zní:


Sazby poplatků za uložení odpadků na skládkách

+-------------------------+----------------------------------+
|Druhy a     Sazba I |            Sazba II |
|kategorie    (Kč xt-1 )|            (Kč xt-1) |
|odpadů3 )         |                 |
+-------------------------+------+------+------+------+------+
|             | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
+-------------------------+------+------+------+------+------+
|             |   |   |   |   |   |
|1. Zeminy a      0 |  1 |  3 |  6 |  6 |  6 |
|  hlušiny        |   |   |   |   |   |
|             |   |   |   |   |   |
|2. Ostatní (mimo     |   |   |   |   |   |
|  zeminy a       |   |   |   |   |   |
|  hlušiny)     10 |  25 |  70 | 140 | 140 | 140 |
|             |   |   |   |   |   |
|3. Tuhý         |   |   |   |   |   |
|  komunální       |   |   |   |   |   |
|  odpad       20 |  20 |  70 | 210 | 210 | 210 |
|             |   |   |   |   |   |
|4. Zvláštní       |   |   |   |   |   |
|  odpady mimo      |   |   |   |   |   |
|  nebezpečných     |   |   |   |   |   |
|  a tuhých       |   |   |   |   |   |
|  komunálních      |   |   |   |   |   |
|  odpadů      40 | 110 | 320 | 640 | 640 | 640 |
|             |   |   |   |   |   |
|5. Nebezpečné      |   |   |   |   |   |
|  odpady      250 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 |
|             |   |   |   |   |   |
+-------------------------+------+------+------+------+------+

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU