39/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii

Částka: 008 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. března 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. února 1995 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 300/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
39

ZÁKON

ze dne 8. února 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, se mění a doplňuje takto:

      1. V § 1 se slova "Československé armády" nahrazují slovy "Armády České republiky" a v první větě na konci se připojují tato slova: "a majetku státu spravovaného nebo užívaného Ministerstvem obrany".

      2. V § 2 písm. b) se slova "Československé armády" nahrazují slovy "Armády České republiky" a na konci se připojují tato slova: "a majetku státu spravovaného nebo užívaného Ministerstvem obrany".

      3. § 3 písm. d) včetně poznámek č. 1) a 1a) zní:

"d)
působí v řízení o trestných činech jako policejní orgán1) a šetří přestupky vojáků,1a)
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU