13/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, jíž se stanoví funkce, které ve správní službě Vězeňské služby České republiky mohou zastávat výlučně zaměstnanci v pracovním poměru, a funkce, ve kterých mohou být vyjímečně zařazeni i nadále příslušníci ve služebním poměru

Částka: 003 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. února 1995 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 30. prosince 1994 Nabývá účinnosti: 6. února 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 93/2001 Sb. Pozbývá platnosti: 6. března 2001
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
13

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 30. prosince 1994,

jíž se stanoví funkce, které ve správní službě Vězeňské služby České republiky mohou zastávat výlučně
zaměstnanci v pracovním poměru, a funkce, ve kterých mohou být výjimečně zařazeni i nadále příslušníci
ve služebním poměru
      Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 27 odst. 1 zákona České národní rady č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky:


§ 1

      Funkce, které ve správní službě Vězeňské služby České republiky mohou zastávat výlučně zaměstnanci v pracovním poměru, jsou stanoveny v příloze č. 1 této vyhlášky.


§ 2

      Funkce ve správní službě Vězeňské služby České republiky, ve kterých mohou být zařazeni i nadále příslušníci ve služebním poměru, jsou stanoveny v příloze č. 2 této vyhlášky.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Příloha č. 1 - Seznam funkcí, které ve správní službě Vězeňské služby České republiky mohou zastávat výlučně zaměstnanci v pracovním poměru
Příloha č. 2 - Seznam funkcí, které ve správní službě Vězeňské služby České republiky mohou zastávat i nadále příslušníci ve služebním poměru
Zavřít
MENU