76/1995/1 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 160/1995 Sb., ve vyhlášce č. 251/1995 Sb. a ve vyhlášce č. 268/1995 Sb.

Částka: 076 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 15. prosince 1995 Autor předpisu: Redakce Sbírky zákonů
Přijato: Nabývá účinnosti: 15. prosince 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb


      1. v zákonu č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění

       V čl. I bodu 6 v § 145e chybějící odstavec 5 zní:

       "(5) Denní vyměřovací základ zjištěný při vzniku pracovní neschopnosti platí po celou dobu jejího trvání, a to i tehdy, přechází-li tato neschopnost do následujícího kalendářního roku.",

       v čl. II bodu 50 má místo "§ 8 odst. 2 větě třetí," správně být "§ 8a odst. 2 větě třetí,";

      2. ve vyhlášce Ministerstva kultury č. 251/1995 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury České republiky č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny
. . .

Zavřít
MENU