69/1995/4 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 238/1995 Sb., ve vyhlášce č. 207/1995 Sb. a vyhlášce č. 122/1995 Sb.

Částka: 069 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 17. listopadu 1995 Autor předpisu: Redakce Sbírky zákonů
Přijato: Nabývá účinnosti: 17. listopadu 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb


1.
v zákonu č. 238/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
       V čl. I bodu 6 v § 10a má místo "O odvoláních" správně být "O dovoláních";

2.
ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory

       § 4 má správně znít:

"§ 4

       Zrušují se

1.
§ 9 vyhlášky Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 141/1958 Ú. l., o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení odsouzených, ve znění vyhlášky č. 102/1964 Sb. a vyhlášky č. 95/1968 Sb.,
. . .

Zavřít
MENU