50/1995/2 Sb.Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 160/1995 Sb.

Částka: 050 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 31. srpna 1995 Autor předpisu: Redakce Sbírky zákonů
Přijato: Nabývá účinnosti: 31. srpna 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyby

v zákonu č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o důchodovém pojištění


      čl. XIII v nadpisu má místo "Změna zákona České národní rady č. 186/1993 Sb." správně být "Změna zákona České národní rady č. 186/1992 Sb.".


RedakceMENU