5/1995/5 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 216/1994 Sb., v zákonu č. 258/1994 Sb., v zákonu č. 259/1994 Sb., v zákonu č. 273/1994 Sb. a v zákonu ČNR (úplném znění) č. 2/1995 Sb.

Částka: 005 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 22. února 1995 Autor předpisu: Redakce Sbírky zákonů
Přijato: Nabývá účinnosti: 22. února 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb


1.
v zákonu č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
       V § 45 v úvodní větě má místo "a zákona č. 216/1994 Sb.," správně být ", zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 152/1994 Sb.,";

2.
v zákonu č. 258/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

       V čl. I bodu 57 v § 38a odst. 2 druhé větě má místo "podle § 15 odst. 1" správně být "podle § 15a odst. 1";

3.
v zákonu č. 259/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů
. . .

Zavřít
MENU