261/1994 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství

Částka: 077 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. prosince 1994 Nabývá účinnosti: 30. prosince 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
261

ZÁKON

ze dne 13. prosince 1994,

kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, se mění takto:

      V § 42 se vypouštějí slova "ve lhůtě do jednoho roku od účinnosti tohoto zákona".


Čl. II

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.
MENU