256/1994 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních, a zákon České národní rady č. 564/1990Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb.

Částka: 074 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. prosince 1994 Nabývá účinnosti: 30. prosince 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 561/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
256

ZÁKON

ze dne 8. prosince 1994,

kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních
a školských zařízeních, a zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě
a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb.      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb., se mění takto:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU