224/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňujezákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb., zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb., doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 177/1994 Sb. a zákona č. 156/1994 Sb., a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb.

Částka: 068 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. prosince 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. listopadu 1994 Nabývá účinnosti: 6. prosince 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
224

ZÁKON

ze dne 3. listopadu 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu
na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb.,
ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb.
a zákona č. 306/1993 Sb., zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů
České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku
České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb.,
zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 569/1991 Sb.,
zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb., doplňuje
zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb.,
zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 156/1994 Sb., a zákon č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb.      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

      Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 1 odst. 1 se za slovo "organizace" doplňují slova "nebo majetku státu v užívání organizací, jejichž zřizovatelem jsou obce".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Zavřít
MENU