197/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání, ve znění zákona č. 188/1988 Sb.

Částka: 061 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. října 1994 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 23. září 1994 Nabývá účinnosti: 27. října 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


197

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 23. září 1994,

kterou se mění vyhláška Ministerstva školství č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském
zabezpečení studujících při zaměstnání, ve znění zákona č. 188/1988 Sb.      Ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 126 odst. 3 zákoníku práce:


Čl. I

      Vyhláška Ministerstva školství č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání, ve znění zákona č. 188/1988 Sb., se mění takto:

      § 14 se vypouští.


Čl. II

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Vodička v. r.
Zavřít
MENU